Алкохол в козметиката – "Да" или "Не"? - Част 2

В първата част от статията отбелязахме основните видове алкохоли, които се намират в козметиката. Сега ще разгледаме въпроса „Полезен или опасен е алкохолът в ежедневните козметични продукти?”

Проведените изследвания през последните години, върху отделни клетки или върху отделни части от кожата, разкриват едни доста притеснителни данни. Алкохолът може да убива кожни клетки (apoptosis), да произведе сигнал за възпаление, да разруши протеини и да забави ензимната активност. Също знаем, че алкохолът може да убива бактерии, но нанасянето на алкохол върху кожата е много по-различно от наливането му върху голи кожни клетки в съд или върху бактерия, изградена от една клетка.

„Stratum corneum” или най-външният слой на кожата се явява една своеобразна бариера.

Кожата ни е покрита от „stratum corneum”, бариера между живите клетки и “външния свят” или по-просто казано - околната среда. Тази бариера се състои от 15-20 слоя мъртви кожни клетки, плюс кератин, а всички те са заобиколени от междуклетъчни липиди (мазнини), които пречат на различни субстанции да преминават през нея.

Изследванията показват, че алкохолът много трудно би могъл да премине през тази „стена”. Ето защо:

  1. Етанолът е силно волатилен

Голяма част от изследванията през последните години използват сравнително ниска концентрация на етанол. Когато обикновено нанасяме продукти със съдържание на алкохол той може да се изпари и то за доста кратко време.

В друго проучване в незатворена среда учените установяват, че нанесеният алкохол се изпарява само след 10 секунди, като по-малко от 3% от количеството остава върху кожата.

С други думи, ако използвате козметика за грижа за кожата с максимум 10% алкохолно съдържание, около 97% от него се изпарява.

Клинични изследвания

Истината е, че трудно се намрат подобни изследвания, тъй като трябва да има основателна причина за провеждането им, например да застрашава общественото здраве.

За щастие, през последните години станахме свидетели на един продукт, който без да искат хората непрестанно започнаха да тестват сами и сами да правят своите изводи. Тези продукти са дезинфектантите за ръце. През последните години те станаха още по-широко използвани, като вече присъстват в почти всеки дом у нас, а не само в медицинска среда, както беше преди.

Медицинските сестри имат най-честа нужда да дезинфекцират ръцете си, за да предотвратят разпространението на зарази и това се натрупва с времето.

Изводи:

Клиничните изследвания на дезинфектанти за ръце на база на спирт/алкохол не се провеждат при същите условия, при които са тези за алкохола в козметиката:

  • Изследванията са главно върху кожата на ръката, която е по-дебела и по-малко чувствителна от кожата на лицето.
  • Повечето изследвания са с продължителност от най-много 2 седмици.
  • Използвани са далеч по-високи концентрации на алкохол, в сравнение с тези, използвани в козметиката за грижа за кожата.
  • Дезинфектантите със  съдържание на алкохол се нанасят много повече пъти на ден, отколкото козметиката за грижа за лице.
  • Сред съставките на продуктите за грижа за кожата има и други, които да намалят сухотата и раздразнението, причинени от алкохола, например глицерин.

Накратко, доказателствата показват, че вредата от алкохола в козметиката не е от съществено значение на база малките количества, в които присъства и като се вземат предвид допълнителните вещества, които намаляват негативното му въздействие. Същото не важи  за продуктите за дезинфекция на ръцете на база алкохол, които могат да имат значително въздействие върху кожата и да предизвикат раздразнения и странични ефекти.

Ако подозирате, че имате раздранена, проблемна кожа, може да се консултирате със специалистите на МБАЛ “Скин Системс”.