Възможно ли е самолетите да летят чрез хранителни отпадъци?

Въглеродните емисии от летенето могат да бъдат значително намалени, посредством нов подход към производството на самолетно гориво. В момента по-голямата част от хранителните отпадъци, която се използва за производство на енергия по света, се конвертира в метан. Експерти от САЩ са открили начин да превръщат тези отпадъци във вид парафин, който може да задвижва реактивни двигатели.

Създатели нана ново проучване констатират, че горивото намалява емисиите парникови газове със 165% в сравнение с изкопаемите горива. Този процент идва от намаляването на емисиите от въглерода от самолетите плюс емисиите, които се избягват, когато хранителните отпадъци не стигат до сметищата.

Само в САЩ авиокомпаниите употребяват над 28 млн. тона самолетно гориво годишно, като се очаква търсенето да се удвои до средата на века. В същото време емисиите им от въглероден диоксид трябва да бъдат редуцирани с 50%.

Британското правителство пък обяви състезание с награден фонд 15 млн. паунда (20.8 млрд. долара), за да насърчи компаниите да разработват самолетно гориво от отпадъчни продукти на домакинствата.

Настоящите методи за производство на зелено самолетно гориво се базират на подход, сходен с този за производството на биодизел за колите и камионите. Той обикновено включва използването на растителни масла и на отпадъчни мазнини за производството на синтетично гориво. Все още е по-евтино тези масла и отпадъци да бъдат конвертирани в дизел, вместо в самолетно гориво, тъй като за второто се изисква още една допълнителна стъпка, оскъпяваща продукта.

Новото гориво отделя с около 34% по-малко сажди, в сравнение с настоящите стандарти. Това е важно, защото саждите играят ключова роля във формирането на инверсионните следи на самолетите, които засилват затоплящия ефект от въглеродния диоксид, излизащ от двигателите.

Екипът от учени планира да увеличи производството и да тества новото гориво със самолети на Southwest Airlines през 2023 г.