На 25 ноември лидери от цял свят споделят своите тайни за успешен бизнес

Eмоционалната интелигентност е сред десетте най-важни умения на работното място за 2020 г. според Световния икономически форум

 

В моменти на зараждаща се криза в световен мащаб бизнесът бива принуден да търси нови начини да бъде по-конкурентоспособен и устойчив както за клиентите си, така и за служителите си. Всъщност, кризата е период, в който най-силните не просто запазват своите позиции, но и още повече се отличават от останалите. Но как да бъдем сред тях, а не от губещата страна?

Оказва се, че ключов момент в постигането на тази заветна цел, е нещо, което далеч не е свързано с още инвестиции и разходи. Един от най-ценните ресурси, в които да се инвестира, за да се постигне успех, се оказват служителите.

Десетилетие на изследвания ясно показва, че емоционалната култура на организацията влияе пряко на финансовите й резултати, на продуктивността и отдадеността на хората, които работят в нея. Именно емоционалната интелигентност е сред десетте най-важни умения на работното място за 2020 г. според Световния икономически форум. На същото умение обръща внимание и изследване на Gapgemini, според което значението на ЕИ за бизнеса ще нарасне шест пъти в следващите три години.

Именно за да отговори на тези нужди, д-р Диляна Дочева и екипът й създават „Лидерски акселератори”, в рамките на които провеждат различни семинари, на които споделят своя дългогодишен опит и ноу-хау. Тази година на 25 ноември са си поставили амбициозната цел да проведат  мега акселератор, чийто лектори са едни от най-успешните бизнес лидери от страната и чужбина. Специалисти и сертифицирани практици по емоционална интелигентност, консултанти и бизнес лидери ще се присъединят към тях, за да предоставят допълнителни концепции и инструменти в рамките на осем уъркшопа. „Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството” ще се проведе изцяло онлайн и е предназначен към предприемчивите и далновидни лидери от успешни организации, чийто конкурентно предимство са идеите и ангажираността на хората им.

В рамките на мега акселератора ще бъдат представени съвременни концепции и изследвания, методики и инструменти, примери и добри практики за използването на емоционалната интелигентност в бизнеса и как това да го направи по-желан и успешен.

„За да остане предприемаческият успех като устойчив и успешен бизнес, предприемачите трябва да управляват емоционалната култура. Когато лидерите развиват предприемачески подход в позитивната емоционална култура, те изграждат високоефективни и иновативни организации”, споделят част от опита си организаторите.