google

В опитите си да завладее по- голям пазарен дял Google прави опит да създаде конкурент на Spotify и Apple Music. Използвайки един от най-познатите си брандове – YouTube, от компанията обявиха...
Тим и Михаел, баща и син, били на почивка, когато им потрябвала информация за думата Deichhörnchen. За съжаление нямали достъп до интернет и затова решили да предприемат нестандартен ход –...
Google Glass е едно от най-забележителните технически постижения, излизало в последните години. Очилата от ново поколение предлагат възможности, които до момента са изглеждали като извадени от научно...