Смяна на тазобедрена става

Смяната на тазобедрената става е операция, при която се отстраняват увредените или заболели части от тазобедрената става и се заменят с нови - изкуствени. Самата операция се нарича артропластика. Изкуствената става от своя страна се нарича ендопротеза. Тазобедрената ендопротеза може да бъде направена от метал, керамика, пластмаса или различни комбинации от тези материали.

Чрез тазобедрената артропластика се цели обезболяване и подобрение във функцията на ставата.

Тазобедреното ендопротезиране е хирургична интервенция с голям обем, с всички обичайни рискове, затова се предприема когато болката, която усеща пациента вече не може да бъде овладяна с методите на консервативно лечение. В повечето случаи, болката в тазобедрената става е с постепенно развитие. Обикновено в началото пациентите откриват, че ставата е станала болезнена при интензивно натоварване, ходене или продължително стоене прав. При ежедневните активности свързани с натоварване на ставата, пациентите забелязват, че са започнали да куцат и че продължителното седене също води до дискомфорт. Появяват се и проблеми с шофирането и работата на бюро. Ендопротезиране на тазобедрената става се прилага, като терапевтична мярка когато способността на човек да живее независимо е застрашена.

Друга основна цел на тазобедреното ендопротезиране е възстановяването на ставната функция. Тазобедрената става е една от най- активните стави в човешкото тяло. Състои се от глава на бедрената кост, която е със сферична форма и част от тазовата кост наречена ацетабулум, която изглежда като ямка. При здравите тазобедрени стави между главата на бедрената кост и ацетабулума лежи слой хрущял. Той предотвратява триенето на костните повърхности една в друга и позволява движението на главата на бедрената кост в ямката на ацетабулума. Тези движения, както и способността на тазобедрената става да поддържа теглото на тялото постепенно се загубват при влошаване на състоянието на ставата. Протезите, които се използват при смяната на тазобедрената става позволяват възстановяване на голяма част от функцията на ставата. Степента на възстановяване на функцията на ставата след оперативното лечение донякъде зависи от причината довела до увреждането.

Тазобедреното ендопротезиране изисква обемна и детайлна подготовка от страна на пациента, тъй като засяга много аспекти от живота му.

Следоперативните грижи започват докато пациента е все още в болницата. Пациенти остават в лечебното заведение между 5 и 10 дни след операцията. Продължаващата след изписването на пациента физиотерапия е с основно значение за възстановяването през първите 4-5 месеца след операцията. Повечето пациенти могат да започнат да шофират между 6 и 8 седмици след операцията, а връщане на работа, в зависимост от размера и типа на физическото натоварване става между осмата и дванадесетата седмици.

Резултатите след смяна на ставата са облекчение от хроничната болка и увеличен обем движения. Подобрението на тези показатели зависи от някои фактори като възраст на пациента, тегло,предишно ниво на физическа активност, заболяването или травмата предизвикали увредата на ставата, типа използвана ендопротеза и отношението на пациента към възстановяването.
Тазобедреното протезиране е една от най-успешните операции в съвременната ортопедична хирургия, което води до повишаване качеството на живот.

За повече информация:
https://skinsystems.bg/bg/department/otdelenie-po-ortopediya-i-travmatol...