Остеопорозата- какво трябва да знаем за нея

Човешкият организъм  е сложна система, която чрез храната влиза в контакт с различните видове енергии на заобикалящата я жизнена среда. Поради преобладаването на преработените храни, които потискат жизнените процеси в клетките, днес се налага отчитане на зависимостта между качеството на храната, начина на нейната обработка и вида и количеството енергия, която тя освобождава в тялото. Ако в резултат на неподходящо хранене енергийният внос не задоволява моментните изисквания на организма, постепенно възникват и се натрупват функционални нарушения, които по-късно се изявяват на физическо ниво като симптоми на различни заболявания. Едно от тези, наистина сериозни заболявания, е остеопорозата. 
Остеопорозата е хронично, прогресивно, метаболитно костно заболяване, което подлежи на профилактика и лечение. Остеопорозата е изключително важен обществен здравен проблем поради „епидемичното" й разпространение сред жените на средна възраст и остеопорозните фрактури. Необходимо е да се създадат и въведат ефективни програми за профилактика на остеопорозата, с което ще се подобри здравният статус на жените на средна възраст и, от друга страна, ще се намалят значимо огромните разходи за лечението на остеопорозните фрактури.
Рискови фактори за остеопорозни фрактури: ниска костна плътност, висок костен търновер, нарушено качество на костта.
 
Съществуват определени упражнения, чрез които това състояние може да се облекчи. Повече, може да научите тук: