Aртроскопия на коляно

Артроскопската интервенция на коляното е оперативна процедура, при която чрез минимални разрези на кожата, се прониква в ставата с оптична система и се осъществява окончателна диагностика и в последствие лечение на всички увредени вътреставни структури. Тази миниинвазивна, безкръвна манипулация на коляното се прилага най-често за диагностициране и терапевтично повлияване на възпалителни процеси, различни наранявания, дегенеративни изменения, биопсия и др.

Оптиката с артроскопската камера проникват в ставата през пет-милиметров разрез на кожата, от предно-външната част на коляното и се извършва обследване на вътреставните структури. Обмисля се разположението на работния достъп. В голям процент от случайте той е един и обикновено е предно-медиален. Възможни са и няколко работни достъпа, като транслигаментарен, медиопателарен, задно-медиален, заднолатерален и др., според диагностицираната вътреставната патология и необходимостта от достигане с работните инструменти на определени структури. През работния достъп се прониква с артроскопска сонда и поотделно се тестват всички структури в коляното. Тогава най-точно може да се каже за каква патология се касае:
– Кой менискус е скъсан –вътрешен или външен?

– Коя част от менискуса е скъсана – преден, заден рог или средна трета?

– В коя зона е скъсването – първа зона най-външната или трета зона– най-вътрешната?

– Какъв е вида на скъсването.

Какво е състоянието на ставния хрущял:

– хондромалация – размекване или се касае разнищване, узури или големи хрущялни дефекти? Колко е голям и къде е локализиран дефекта?

Какво е състоянието на ПКВ и ЗКВ – пълно или частично е скъсването, прясна ли е лезията или е с голяма давност?

Какво е състоянието на синовията в съответните рецесуси и търсим – свободни тела, кристали, сраствания, кръвонасядания, хондроматоза, разраствания на синовиалните въси и др.

След тази задължителна оценка на вътреставните структури се преминава към решаване на вътреставните увреди.

Артроскопската интервенция е модерен и ефективен миниинвазивен метод за диагностика и лечение при всички стави.

За повече информация:
https://skinsystems.bg/bg/department/otdelenie-po-ortopediya-i-travmatol...