Значението на Интернет като комуникация за една компания

Интернет е революция и продължава да има голямо отражение върху начина, по който се генерира бизнес. Сега е критичния (ако не и основния) инструмент и място за провеждане на търговия. Като инструмент, Интернет позволява на купувачи и продавачи почти неограничен достъп до информация, стоки и услуги. Като място, няма граници за местоположение, времеви зони и, в някои случаи дори, необходимостта от физическо място. Със своя огромен потенциал, Интернет се превърна във връзката за бизнеса със своите потребители.

От политическа гледна точка, Интернет може да изглежда най-добре, ако позволи на своите потребители да бъдат чути и изслушвани. В много отношения, доверието към потребителите води до развитието на една компания. 

В наши дни, пазарите не си позволяват да бъдат пренебрегнати нуждите на отдалечените и нерентабилни райони, защото те са ключов фактор за нови бизнес възможности. Освен това, ако правителствата по цял свят водят разумни политики, те могат да създадат необходимата среда и стимул за насърчаване на малките и средни предприятия да се възползват от Интернет, за да се създадат предпоставки за бизнес.
Социални и професионални платформи като създаване на страница във Facebook, профил в Linkedin и Twitter акаунт са задължителни за установяване на контакт с потребителите. Всяка една от тези платформи предоставя различни комуникационни канали както и цели за изпълняване на маркетинг стратегии. Но, не на последно място е и Second Life. Това е виртуален свят, в който се създава аватар и създава нови приятелства в реално време. Този вид запознанства предпоставя към създаване от най-малко пространство за срещи до мега полиси. Най-удивителните примери са на производителите на компютри Dell и престижния университет Harvard Law School. Всички тези комуникационни канали развиват всеки един от нас и дава възможност да бъдем част от компаниите.

Интернет е мрежа от мрежи, която се състои от милиони частни, обществени, академични, бизнес и правителствени мрежи, от местно до глобално ниво, които са свързани с широк набор от електронни, безжични и оптични мрежови технологии. Тези мрежи позволяват на всеки гражданин на света, който има достъп до Интернет да се включи в изграждането на новия свят.

Бъдете част от него и се забавлявайте!