Северното сияние може да се чуе дори и да не се вижда (АУДИО)

Оказва се, че северното сияние може да се чуе много по-често, отколокото се вярваше досега. Благодарение на Унто Калерво Лайне - бивш професор в университета Аалто във Финландия и специалист по речеви технологии, става ясно, че явлението може да се чува дори когато не се вижда.

Той е представил доклад на скорошна конференция по акустика EUROREGIO / BNAM2022, проведена в Дания. От много години Лайне изучава звуците, свързани със северното сияние. През 2016 г. публикува информация, че записите на пукане по време на полярно сияние са свързани с температурни профили, фиксирани от Финландския метеорологичен институт (FMI). Тези данни не само демонстрират, че полярните сияния могат да бъдат свързани със звуци, но и потвърждават собствената теория на учения, че тези звуци са в резултат от електрически разряди в слоя с температурна инверсия на височина от около 70 метра над земята.

Новите примери за звуци от северното сияние са записани през нощта край село Фискарс. Тогава самото сияние не се е виждало, но записът на Лейн е уловил стотици "аврорални звуци".

Когато записите били сравнени с измерванията на геомагнитната активност на FMI, била открита очевидна силна връзка. Всичките 60 най-добри кандидат-звуци били свързани с изменения в геомагнитното поле. „Използвайки геомагнитни данни, които са били измерени по независим начин, е възможно да се предскаже кога в моите записи ще се появят звуците на полярното сияние с точност 90 процента“, твърди Лайне. Неговият статистически анализ предполага недвусмислена причинно-следствена връзка между геомагнитните колебания и полярните сияния.