Реконструктивна хирургия

Пластичната хирургия със своите подразделения – реконструктивна, естетична и изгаряния е една от най-изтънчените и многообразни хирургични специалности в техническо отношение. Обект на дейността й е цялото човешко тяло. Нейна основна цел е възстановяването на естествената форма и функция у хората, страдащи от вродени деформации, както и такива придобити в резултат на травма или злокачествени тумори.

Подходът изисква не само технически умения и прецизност, но също така се определя и от психологическата интуиция, емпатията, креативността и способностите на хирурзите, като главната им цел е да подобрят и възстановят качеството на живот на пациентите. Всяка процедура внимателно се преценява и се предхожда от подробна консултация с цел постигане на най-доброто възможно лечение.

Диагностиката, активното лечение и ранната рехабилитация на деца и възрастни с изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с различна етиология, изискват стационарно или амбулаторно лечение.

Колкото по-рано се обърнете към специалист за консултация и лечение, неминуемо това ще доведе до по-добри резултати и ще повиши качеството ви на живот.

За повече информация:
https://skinsystems.bg/bg/service/doganovo