Развий таланта в теб

В днешния динамичен и бърз свят, в днешната реалност от хора, информация, бизнес във все по-голяма стока се превръща знанието. Днес то е толкова ценно, колкото може би навремето златото. Колкото повече злато си имал,  до толкова повече възможности и успехи си достигал.

В ерата на достъпа обаче, едва ли знанието може да отстъпи по сила на златото. Днес, както често обичам да споменавам един мой любим писател Джереми Рифкин, живеем в епоха, в която материалните ценности все повече отстъпват на нематериалните. Епохата, в която  достъпа до знанието е толкова важен  и значим, че то се превръща в движеща сила на човешкото развитие , в ценен капитал..Днес знанието се купува и продава, повече от когато и да било. Днес не парите, а знанието управлява и ръководи материалния свят .Днес живеем в епоха на достъпа ,достъпа до знанието.

Странно, нали? Но колкото и да е странно, това е факт. Факт, който се осъзнава все повече от мениджъри,  от лидери ,от хора, които се обучават.Вече се пристъпва към разработването на специални програми с хуманен характер и насочени към развиване на човешкия потенциал и трансформирането му в талант, като път към успеха.

Днес знанието е толкова важно и толкова много се толерира, че се радвам, че ставаме свидетели  на инициативи като тази -„OpenEDU 2013 – Училище за живота“.Направи ми впечатление тази инициатива и поисках да ви разкажа и за нея.

За нея ми разказа мой приятел, сподели пред мен приятните си впечатления .Това е инициатива получила подкрепата на едни от нашите мобилни оператори-Мтел, които специално са отворили вратите си на централния си офис, за да може ученици от професионална гимназия  по аудио, видео и телекомуникации да я посетят и да се докоснат до реалната среда на работния дух. Именно в такава среда знанията получават своя простор, точно в такава среда учещите се са успяли да поиграят със своя ум и да бъдат креативни.

Та какво се е случило там в централен офис на телекома? Моят приятел и неговите съученици са се запознали с историята на мобилния оператор,успяли са да видят как работят важни звена за обслужване и управление.От думите на моя приятел разбирам, че това е било много ценна среща, тъй като специалистите от Мтел са им предали ценни знания и съвети относно професионалното развитие и за това какви умения трябва да развиват.

А участието на Мтел в тази инициатива е основа на моето твърдение, че днес живеем в епоха на знанието. Хубавото е, че тази подкрепа е част от една дългосрочна политика за развитието на млади таланти. Тази политика намира естествено продължение и в стажантските програми на телекома, които за моя радост разбирам, че вече са целегодишни. Считам, че стажът е още по-голям трамплин и път, чрез който младите хора успяват да се докоснат до реалната бизнес среда, в която знанията са от първостепенно значение. А колко по -ценни биха могли да бъдат знанията свързани с това що е корпоративна култура, знанията придобити от възможността да развиваш потенциала си, да участваш в различни проекти, да завържеш приятелство, да черпиш от опита на добрите професионалисти!Всичко това ми прилича на една позната фраза -Предай нататък…, предай нататък знанието. ..
Похвално е да разберем, че в името на знанието и талантите тази година Мтел вече провеждат девета стажантска програма, в която са инвестирани около 2 милиона лева,както и че всеки трети стажант остава на работа в телекома.

Разбира се в с стила на моите сравнения, реших да проверя какво предлагат и Глобул. Е, поздравления и за този мобилен оператор! Той също развива стажантски програми под мотото ‘’Виждаме света като теб’’.  Стажантската им програма дава възможност младите учени да развиват своите знания, умения и качества  в повече от пет сектора, едни от които са човешки ресурси, администрация, финанси, информационни технологии и други. Поздравления за всички, които са успяли да се включат в стажанската програма, защото крайният срок за записване е бил до 21 април.  Разбира се и тук стажантските програми предоставят възможност за бъдещо развитие и започване на работа в компанията.

Поздравления и за Виваком ! И този телеком мисли за бъдещето на знанията и развиването на талантите. Тази година те са предоставили възможност на 80 студенти да се вкючат в стажансктага програма. Телекомът предоставя възможност за стажуване всяка година през месец март като ги рапределя също в значими дирекции. Хубото, е че този стаж се и заплаща, а за повечко развлечение и усмивки се правят и тийм билдинги.

След всичко, което ви представих като информация, ми се прииска и аз да бъда стажант
и оставам уверен в това, че и при нас епохата на знанието има бъдеще!