Наши и чуждестранни фирми очаровани от успеха на ИАНМСП при изпълнението на проекти

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ИАНМСП бележи успех в хода на изпълнение на проект „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“. 

Целта на проекта е „Насърчаване на интернационализацията на българската икономика чрез улесняване на достъпа на българските малки и средни предприятия до приоритетни външни пазари и осигуряване на условия за доброто им позициониране и устойчиво присъствие в международен мащаб“, като чрез изпълнение на проектните дейности се разкриват възможности за установяване на преки контакти и договаряне на съвместни бизнес партньорства между български фирми и техни чуждестранни партньори.

Пресконференцията бе открита от и.д. изпълнителния директор на ИАНМСП д-р Александър Минев, който приветства гостите на събитието.

Благодарение на изпълнението на проекта са създадени условия за българските предприятия да осъществят контакти с бизнес партньори от широк спектър от сектори, включително електроника, информационни и комуникационни технологии, машиностроене, автомобилостроене, интериорен дизайн, козметика, транспорт, енергетика и др., а индикаторите сочат, че ИАНМСП бележи успех в хода на изпълнението на проекта“, заяви координаторът на проекта, Боряна Минчева.

В проекта са взели участие и фирми от целеви пазари - държави от ЕС, като Германия, Чехия, Унгария, Полша, Австрия, Малта, Италия и др., от Индия, както и такива от Близкия Изток - Катар, ОАЕ, Иран и др. страни.

Благодарение на високия професионализъм на екипа, отговорен за организиране на проявите и стотиците двустранни срещи, над 45% от българските фирми очакват сключване на договори, а някои от събитията приключват с подписани такива.  Експертизата на организаторите прояви е в основата на преизпълнението на основния индикатор по проекта, което към момента е 170%, а очакванията са до приключването на проекта да достигне 180% .   

Това стана ясно по време на пресконференция, която ИАНМСП проведе относно представяне на изпълнението на проекта. На събитието присъстваха г-н Борислав Димитрачков, ръководител на проекта и г-жа Боряна Минчева – координатор.

До момента ИАНМСП е провела 17 промоционални прояви, в които са взели участие 738 български МСП, като 573 са уникални. Заложеният по проекта основен индикатор за изпълнение е 250, с което проектът е надхвърлил очакваните резултати многократно.