Над 15% ръст на инвестициите в дигитална реклама у нас през 2020 г.

Нетният обем на дигиталната реклама в България бележи ръст от 15,3% в сравнение с 2019 г., достигайки 142,7 млн. лева през 2020 г. Данните са от проучване AdEx, провеждано от IAB България в партньорство с ИПСОС, в което тази година се включиха 34 участника.

Обичайно най-голям дял от пазара отбелязва сегментът „дисплей реклама“, като в абсолютна стойност инвестициите там нарастват с 14,7% на годишна база, достигайки 101,6 млн. лева. Ръстът на „дисплей“ сегмента в значителна степен се влияе от увеличението на инвестиции във видео формати (+26%) и социалните медии (+27%).

Общо 34,4 милиона лева са инвестициите в местни издатели, а основният дял от нетните инвестиции в дигитална реклама е при глобалните играчи. Наблюдава се значителен ръст от 26% на годишна база при инвестициите във видео формати като част от дисплей рекламата на българския пазар. Нетната инвестиция достига до 38,8 милиона лева и до 38% от инвестициите в този сегмент.

76% от инвестицията в дисплей формати се купува чрез автоматизирани и програматик решения. Делът на програматик рекламата от целия дисплей сегмент нараства със 7 пункта на годишна база и отчита 19% ръст в абсолютна стойност в сравнение с 2019 г. Делът на социалните медии от  дисплей рекламата пък е 41%. За сравнение – по данни на IAB Европа средно за континента делът на Social е 50,2%. Инвестициите в социални медии са с 27% ръст за периода и са вторият по значимост фактор, който влияе на стабилния дял на категорията „дисплей реклама“ от общите локални инвестиции.

За първи път тази година се изследва и инфлуенсър маркетингът. На годишна база той бележи значителен ръст в инвестициите с 27% на годишна база при нетна инвестиция от 1,5 милиона лева за 2020 г. Традиционно основната част от инвестицията е в Instagram, но през 2020 г. тя се разпределя в повече канали, сред които TikTok и LinkedIn. Наблюдава се ръст и при YouTube и Twich.

„Безспорно 2020 г. ускори изключително много процеси, свързани с приемането на технологиите. Инвестициите в дигиталната реклама в България ни нареждат сред 7-те пазара в Европа с двуцифрен ръст на годишна база, според данните на IAB Europe. За разлика от предишните периоди на глобална икономическа рецесия, рекламодателите продължиха да инвестират в комуникация“, споделя Чавдар Димов, мениджър пазарни проучвания в "Икономедиа" и ръководител на комисията за проучвания на IAB България.