На какво се дължи асиметрията при гърдите

Разположението на външните и на вътрешните органи от двете страни на тялото невинаги е напълно пропорционално. Гърдите не правят изключение от това правило и рядко са напълно симетрични при жените.

В действителност асиметрия се наблюдава практически при всяка жена, като почти винаги лявата гърда е малко по-голяма от дясната.
При някои жени, асиметрията на гърдите е съществена. Това се нарича асиметрия на млечните жлези и има различна изразеност. Състоянието не е заболяване, а козметичен дефект и може да се отстрани чрез козметична корекция.
Разликата между тях може да се дължи на:
- по-малък обем на едната гърда (хипоплазия - забавено развитие)
- по-голям обем на едната гърда (хипертрофия)
- дефект в ареолите - проблем в обема или формата им
- различен диаметър на ареолите
- увисване (птоза) на едната гърда и по-голям обем на другата
- увисване на едната гърда, а другата е в норма
- птоза на двете гърди
- увеличаване размера на едната гърда (хипертрофия) и забавяне в развитието на другата (хипоплазия)
Тези разлики са нормални, но влияят на женското самочувствие значително. В голяма част от случаите асиметрията на гърдите довежда до емоционален срив и загуба на вяра в себе си.
В тези случаи корекцията на гърдите, неизбежно води до подобряване качеството на живот, тъй като жената се възприема като пълноценен и завършен човек.
 
За повече информация: