Колко “еко” са нашите мобилни оператори?

Съвсем скоро, леко отпуснат пред телевизора, гледайки новините, един репортаж грабна вниманието ми и ме накара да се запитам до каква степен е развито нашето екологично съзнание?  До такава степен, в която да благодарим ежедневно на природата в България, наслаждавайки се, но и грижейки се за нейната  флора и фауна.Та да се върна на думата за репортажа. В него ставаше въпрос как малка група от граждани, явно членове на екологична организация преди време намират ранени, застрашени птици вземат ги, грижат се за тях, птиците се възстановават и идва ред отново да бъдат пуснати, там където йм е мястото-в природата. Всички бяха щастливи и усмихнати от това ,че са спасили живота на тези редки видове и няма да забравя усмивката на едно малко дете, което пусна една от птиците. Това определено ме накара да се замисля дали за подобни екологични инициативи трябва да се разчита само на малки еко организации или на съвестта на по-будни граждани? Или всичко би било  по-смислено и по-градивно, ако за такива инициативи срещнем вниманието и ангажираността на големи компании, фирми, бизнесът ? Естествено в тази връзка за себе си пък и за вас реших да направя първо едно проучване за Глобул ,провокирано от интереса ми, затова че това е оператор, който със своите кампании се стреми да се позиционира като зелена компания.(Чували сме и сме гледали посланието на Globul green). И на второ място едно сравнение между Глобул и другите оператори и да видя колко еко настроени са и те. От това ,което проучих, останах доволен, но и в известна степен и разочарован.Защо? Защото се оказва, че от три големи оператора – Глобул, М-Тел и Виваком само един ми се стори с цялостно изградена екологична визия и то дългосрочна.След по-задълбочено вглеждане на нещата се оказа, че като чели Глобул акцентира само на рекламните си кампании, но реално и практически истинска инициатива показва друг наш оператор- М-Тел. Какво имам предвид ?Ами това, че разлика от Глобул, М-Тел се е ангажирал с цели 6 проекта свързани с опазването на застрашени диви и културни видове растения и животни и един насочен съм възстановяване на биологичното равновесие в пострадалите  от наводнения райони в Свиленградско. Всички помним драмата на хората от този район , както и за финансовата съпричастност на М-Тел. За реализацията на тези проекти заделената сума не е никак малка. Питате се защо се разочаровах от Глобул? Както вече споменах установих, че Глобул поставя акцента на рекламните си кампании и това личи по факта  ,че  по отношение на еко ангажираността си Глобул е свързан единствено и само с един  проект- с проекта за опазване и почистване на природните паркове и създаване на по-добри условия за туризъм. Звучи добре- кой не би искал да се разхожда по чисти полянки или да отдъхне в нова беседка, но всичко това ми се струва крайно недостатъчно за екологичната ангажираност на мобилния оператор. Струва ми се, че му липсва по-сериозна екологична ангажираност, откъдето и да го погледнеш,а именно- желание,готовност за отделяне на ресурси, мащабност и дългосрочност на проекта. Защото според мен подобен проект засяга само така да се каже “фасадата” на природата, нейният външен вид, но не достига до нейната сърцевина. Там където е дивото, същността на природата. Имам предвид  растения и животни  – застрашени, имащи нужда от опазване и защита. Защото без тях нашата природа не би била това, което е.  Разочарованието ми се засили още повече, когато видях, че при Виваком пък липсва, какъвто и да било еко проект свързан с природата на България. Проект, който да бъде свързан не просто с отказването от хартиен носител на фактура, а от такъв за който да  се мисли цялостно за  нейната визия.

Ето и фактите в по-обощен вид, отнасящи се за екологичната ангажираност на нашите оператори:

Мтел- създава специална еко програма М-Тел Еко Грант 2012 със следните 7  проекта:

Омайната градина – прилагане на биоземеделски практики за опазване на редки растителни видове в Родопите
Опазване на защитен вид – видра, чрез превенция на конфликти и знание
С децата в био градината
Опазване на световнозастрашени и редки за България птици
Заедно за вечерната ветрушка
За да останат чаплите в Кърджали – от мен зависи
Ръка за ръка за бъдеща превенция на наводненията в Свиленград

Глобул – оказва подкрепа на проект свързан с опазването и почистването на българските природни паркове

Виваком – …

Накратко ,това е положението с това колко еко са нашите мобилни оператори. Иска ми се един ден и Глобул и Виваком да почерпят пример от  М-Тел  и да пристъпят към реализацията на повечко еко проекти, да вложат енергия и желание за нещо на което се радват всички-природата и нейните живи богатства.

Поздравления за това, което прави М-Тел!